Välkommen till ansökan om plats till förskoleverksamhet och fritidshem i Filipstads kommun

Här kan du läsa mera om riktlinjerna för förskoleverksamhet och fritidshem.

För att er avgift ska bli rätt behöver vi uppgifter om ytterligare barn i familjen är eller kommer att bli placerade i förskola/fritids. Uppgifter om ytterligare barn anges på sidan 5 i fältet Extra information.


Så här hanterar vi dina personuppgifter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos Barn- och utbildningsförvaltningen i Filipstads kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgiften. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, efter skriftlig begäran.

Mer information om dataskyddsförordningen finns på kommunens hemsida, www.filipstad.se/dataskydd.

Filipstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 302
682 27 Filipstad


Klicka på gör din ansökan för att fortsätta


Close Help